heyet-i muallimîn


heyet-i muallimîn
[ ﻦﻴﻤﻠﻌﻡ ﺖﺌﻴه ]
öğretmenler kurulu

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.